Kalendar Islam

Kalendar Islam sangat penting dalam semua urusan kehidupan. Kalendar Islam ditetapkan berdasarkan cerapan kenampakan hilal yang merupakan suatu proses yang rumit dalam penentuan kenampakannya. Menurut al-Biruni, kalendar ini dimulai pada 16 Julai 622 M . Kalendar Islam adalah kalendar yang merujuk kepada peredaran bulan semata-mata dan sandarannya ialah al-Quran dan al-Hadis. Justeru tidak timbul keraguan dalam penggunaannya. Pengamalan penggunaan kalendar Islam atau dikenali sebagai kalendar Hijri ini adalah dibuat ketika zaman Saidina Umar al-Khattab. Nama Hijri merujuk kepada nama hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah.

Sebenarnya kalendar Hijri ini adalah rangkaian kalendar ketika zaman Arab Jahiliah. Apabila Rasulullah SAW datang, baginda memperkenalkan permulaan bulan Muharam yang diambil dari kalendar lama masyarakat Arab Jahiliah ini. Sungguhpun begitu, penggunaannya tidak mengikut sistem seperti sekarang kerana baginda Rasullullah SAW lebih merujuk kepada tahun-tahun yang berlaku sesuatu kejadian.